Đại học Thành Đô
SINCE 2004
Điểm đánh giá: 0 sao trong 0 đánh giá
Click để đánh giá trường

1. Sứ mệnh
“KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TÍCH CỰC, HỌC TẬP CHẤT LƯỢNG, NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”
(1) Trường Đại học Thành Đô kiến tạo cho người học không gian tích hợp Học – Hành – Nghề - Nghiệp, gắn kết hài hòa giữa học tập, nghiên cứu, giảng dạy, huấn luyện, thực hành, trải nghề và hướng nghiệp.
(2) Tạo cơ hội để mọi thành viên: được tham gia, dẫn dắt và truyền cảm hứng theo nguyên lý "Trí – Năng – Nhân – Hòa"; biết tư duy giải quyết vấn đề; biết quản trị và giao tiếp hiệu quả; biết nghiên cứu độc lập, tự học và tự hoàn thiện.
(3) Đóng góp thích cực và chủ động vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho cộng đồng và đất nước.
2. Tầm nhìn
Tầm nhìn đến năm 2030: “TOP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC VIỆT NAM VỚI 6 TRỤ CỘT: "CÔNG - DU - NGÔN - KINH - QUẢN - SỨC"
         Trường Đại học Thành Đô trở thành một trong những trường đại học tư thục hàng đầu ở Việt Nam, với đặc tính nổi trội là tính thực hành và tính hướng nghiệp; phát triển vững chắc trên 6 trụ cột trong đào tạo và hợp tác quốc tế về: “Công nghệ - Du lịch – Ngôn ngữ - Kinh tế - Quản lý - Sức khỏe”; có uy tín.
3. Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi của Trường Đại Học Thành Đô được kết tinh bởi:
“CHÂN - CHÍNH - CHUYÊN - CHẤT”
Chân Thành: Thái độ chân thành, suy nghĩ hướng về chân lý, hành xử từ chân, gốc của vấn đề.
Chính trực: Thái độ chính trực, luôn theo quy luật chính đáng, hành xử chính xác.
Chuyên nghiệp: Tác phong chuyên nghiệp, hành xử chuyên tâm, chuyên cần.
Chất lượng: Hệ thống chất lượng, hành xử theo bản chất sự việc, tôi luyện khí chất.
4. Mục tiêu chiến lược
Trường Đại học Thành Đô - Ngôi trường tư thục đầu tiên đào tạo bậc đại học của Việt Nam, được thành lập ngày 30/11/2004.Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực định hướng ứng dụng nghề nghiệp.
Triết lý giáo dục của Trường Đại học Thành Đô là:
"TRÍ - NĂNG - NHÂN - HÒA"
TRÍ: Là phát triển về Trí Tuệ
NĂNG: Là nâng cao Năng Lực
NHÂN: Là rèn luyện Nhân Cách
HÒA: Là kiến tạo Hòa Hợp
         Trường Đại học Thành Đô  hướng tới một môi trường giáo dục mà người học được phát triển trí tuệ, được nâng cao năng lực, được rèn luyện nhân cách và được học cách để hòa hợp.
5. Mô tả liên kết khu vực
Hiện nay, Nhà trường đã ký kết với Hiệp hội các Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KBIS) Federation of Hanoi Vietnam (“K-BIZ”),  30 doanh nghiệp trong K-BIZ. Ngoài ra, trường còn hợp tác các trường Đại học quốc tế, cụ thể như:
         - ĐH Khoa học Kỹ thuật Cao Uyển (Đài Loan);
         - Trường Đại học Tomyong (TU) Hàn Quốc;
         - Trường đại học Daegu Haany University;
         - Trường Đại học Chosun;
         - Trường đại học Hoseo;
         - Trường Dong-Eui Institute of Technology.
6. Các thành tích Nhà trường đạt được
- Về nhiệm vụ giáo dục - đào tạo:
         Kết quả tốt nghiệp của sinh viên trong giai đoạn 2015 – 2020 như sau:
+ Số sinh viên đại học tốt nghiệp là 3782 sinh viên; Trong đó 77,63% sinh viên tốt nghiệp xếp loại khá, giỏi.
+ Số sinh viên cao đẳng tốt nghiệp là 963 sinh viên; Trong đó 79,8% sinh viên tốt nghiệp xếp loại khá, giỏi.
+ Số sinh viên cao đẳng nghề tốt nghiệp là 132 sinh viên; Trong đó 80,3% sinh viên tốt nghiệp xếp loại khá, giỏi.
Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đúng ngành nghề đạt 80 - 85%. Hiện nay Nhà trường đã ký kết với Hiệp hội các Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KBIS); Thành lập Trung tâm khởi nghiệp và sáng tạo; Đưa vào hoạt động Cổng thông tin việc làm tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực tập, hỗ trợ việc làm cho sinh viên trong trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp. 
- Về công tác NCKH:
         Từ 2015 đến nay đã có 20 bài báo quốc tế, 60 bài trong nước được đăng trên các tạp chí, kỷ yếu khoa học uy tín được tính điểm và có 6 công trình NKCH được công nhận.
- Về công tác xây dựng đội ngũ CBGV:
         Hiện nay Nhà trường có 169 giáo viên cơ hữu, trong đó có 01 GSTS, 14 PGS TS, 25 Tiến sĩ Khoa học và Tiến sĩ, 88 Thạc sĩ. Có 5 Thạc sĩ đang làm nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước. Đến hết năm 2020, 95% số giảng viên đứng lớp đạt trình độ từ Thạc sĩ trở lên. Nhà trường đã xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên đến 2025 và những năm tiếp theo. Trong đó, tỷ lệ giáo viên có trình độ tiến sĩ đạt 35- 40%; mỗi giáo viên giỏi một ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) có thể giảng dạy được theo chương trình tiếng nước ngoài, đạt chuẩn B tiếng Anh châu Âu.
 - Về công tác sinh viên:
         Luôn được quan tâm và phối hợp chặt chẽ. Các chế độ, chính sách cho sinh viên được giải quyết kịp thời, đúng quy định; Các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong cuộc sống, học tập, phát triển kỹ năng và định hướng nghề nghiệp được chú trọng nâng cao. Đời sống tinh thần của sinh viên được cải thiện, hiện nay đã có 12 Câu lạc bộ về học thuật và kỹ năng. Nhà trường còn có những chính sách ưu tiên tạo điều kiện để sinh viên ở nội trú, quản lý chặt chẽ sinh viên ngoại trú. Thực hiện tốt các chính sách ưu tiên, hỗ trợ cho sinh viên dân tộc, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên gia đình chính sách .
- Về hợp tác quốc tế:
         Được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao uy tín Nhà trường và từng bước hội nhập quốc tế. Nhà trường đã và dang tiếp tục đặt quan hệ hợp tác với các trường Đại học của Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia… Nhiều giảng viên đã và đang được cử đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài. Các chuyên gia nước ngoài đã đến giao lưu, trao đổi học thuật, tham gia các hội thảo quốc tế, hợp tác nghiên cứu góp phần tích cực trong hoạt động đào tạo và NCKH của trường. 
1. Giới thiệu chung về Khoa
         1.1. Khoa Công nghệ thông tin:
          Tổng quan:
         - Khoa Công nghệ thông tin trực thuộc trường Đại học Thành Đô, được thành lập ngày 30/11/2004 cùng với sự thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô- tiền thân của Trường Đại học Thành Đô được nâng cấp theo Quyết định số: 659/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Khoa Công nghệ thông tin là một trong sáu trụ cột phát triển của Nhà trường, Khoa có nhiệm vụ quản lý và đào tạo Kỹ sư chuyên ngành: Công nghệ thông tin. 
         - Với đội ngũ Giảng viên trẻ có tâm huyết có trình độ chuyên môn cao trong đó có 01 Tiến sĩ, 01 NCS, 100% giảng viên giảng dạy có trình độ trên đại học. 
           Mục tiêu đào tạo:
         - Nhằm hiện thực hóa Sứ mệnh của Trường Đại học Thành Đô là Kiến tạo môi trường giáo dục giúp người học được học tập, nghiên cứu và hoàn thiện bản thân, dẫndắt và truyền cảm hứng theo nguyên lý “Trí - Năng - Nhân - Hòa”;
Khoa Công nghệ thông tin hướng tới một môi trường giáo dục mà người học
được phát triển trí tuệ, được nâng cao năng lực, được rèn luyện nhân cách và đượchọc cách để hòa hợp.
         - Với mục tiêu đào tạo ra kỹ sư công nghệ thông tin vững lý thuyết giỏi thực thành. Khoa xác định 3 mục tiêu đào tạo chính: Kỹ sư phát triển và quản trị hệ thống Mobile Internet, Kỹ sư quản trị và tích hợp hệ thống Công nghệ thông tin, Kỹ sư phát triển ứng dụng Trí tuệ nhận tạo và Bigdata.
         1.2. Khoa Du lịch - Ngoại ngữ:
Tổng quan: Khoa Du lịch -Ngoại ngữ thành lập ngày 10/04/2017 (tiền thân là khoa Ngoại ngữ, sau đó được sáp nhập với khoa Du lịch) là khoa chủ quản có nhiệm vụ quản lý và đàotạo cử nhân các chuyên ngành:
- Ngôn ngữ Anh
- Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch)
- Quản trị Khách sạn
         Chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên các quy định chung của Bộ GD&ĐT đồng thời tính đến đặc thù chuyên ngành và nhu cầu của xã hội.
Mục tiêu đào tạo:
         Sinh viên sau khi tốt nghiệp phải đạt các tiêu chuẩn sau:
- Về kiến thức:
+Ngành Ngôn ngữ Anh: Có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ Anh, lịchsử, văn hóa xã hội và văn học Anh - Mỹ.
+Ngành Hướng dẫn Du lịch: Phương châm thực hành là hàng đầu, lý thuyết để ứngdụng. Có kiến thức về hướng dẫn du lịch, thiết kế - tổ chức chương trình sự kiện liên quanđến du lịch, có hiểu biết về các di sản văn hóa, thiên nhiên.
+Ngành Quản trị Khách sạn: Sinh viên đạt chuẩn kiến thức của trình độ Đại học theongành quản trị kinh doanh và chuyên ngành đào tạo Quản trị doanh nghiệp khách sạn.
- Về kĩ năng:
+ Có trình độ nghiệp vụ chuyên môn thích ứng cao có thể đảm nhiệm các công việc tại các cơ quan đơn vị.
+ Có kĩ năng giao tiếp tiếng Anh tốt trong các tình huống giao tiếp xã hội và các lĩnh vực chuyên môn thông thường khác.
+ Có phương pháp học tập hiệu quả để có thể tự học nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức.
+ Năng động trong các hoạt động văn hóa xã hội, lĩnh vực đối ngoại.
- Về phẩm chất chính trị, đạo đức:
+ Lập trường chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.
+ Mục tiêu giáo dục: Trí tuệ cao, năng lực tốt, nhân cách – trung thực, và hòa đồng với mọi người.
+ Tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật cao, sáng tạo say mê trong học tập làm việc, có tư tưởng cầu thị.
- Trình độ ngoại ngữ:
+ Có trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn tùy theo chuyên ngành.
+ Ngoại ngữ 2: Có khả năng giao tiếp bằng một ngoại ngữ khác (Trung, Nhật, Hàn, Đức tương đương trình độ B) trong các tình huống giao tiếp xã hội thông thường.
- Trình độ Tin học:
+ Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.
         1.3. Khoa Kinh tế:
Tổng quan:
         Khoa Kinh tế được thành lập theo Quyết định số 60/QĐ-ĐHTĐ của Chủ tịch HĐQT trường Đại học Thành Đô, trên cơ sở tiền thân là Khoa Kế toán và Khoa Quản trị được thành lập từ ngày 30/11/2004. Với đội ngũ giảng viên cơ hữu đầy tâm huyết và có trình độ chuyên môn cao trong đó có 02 PGS, 02 TS và 12 Thạc sĩ. Chương trình đào tạo hiện đại, được xây dựng trên cơ sở huy động trí tuệ tập thể của cán bộ giảng viên trong Khoa cũng như sự tham vấn của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Kinh tế. Đặc biệt trong chương trình đào tạo, Khoa Kinh tế đã liên kết với các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn để kết hợp đào tạo và đưa sinh viên đi trải nghiệm thực tập, thực tế tại doanh nghiệp ngay từ năm thứ nhất.
Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo cử nhân ngành Kế toán, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Quản trị văn phòng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán, quản trị, điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc;..
         - Các ngành Đào tạo: Hiện nay Khoa Kinh tế - Trường Đại học Thành Đô đào tạo 03 chuyên ngành chính là: ngành Kế toán, ngành Quản trị văn phòng và ngành Quản trị kinh doanh.
         - Các hệ đào tạo gồm: đào tạo đại học và liên thông từ cao đẳng lên đại học.
         1.4. Khoa Điện - Điện tử:
Tổng quan: Khoa Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử thành lập ngày 01/06/2009 (được sáp nhập hai khoa công nghệ kỹ thuật Điện và khoa Công nghệ kỹ thuật Điện tử -Viễn Thông) là khoa chủ quản có nhiệm vụ quản lý và đào tạo cử nhân các chuyên ngành:  Công nghệ kỹ thuật Điện –Điện tử.
         - Chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên các quy định chung của Bộ GD&ĐT đồng thời tính đến đặc thù chuyên ngành và nhu cầu của xã hội.
Mục tiêu đào tạo:
         - Mục tiêu của chương trình là đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử có kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở kỹ thuật cốt lõi và kiến thức chuyên sâu về điện công nghiệp và điện tử, tự động hóa, có năng lực xây dựng, thiết kế, vận hành, sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện, điện tử, hệ thống truyền động tự động, trạm điện; có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề, đánh giá lựa chọn giải pháp kỹ thuật tối ưu; có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm, có thái độ nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành và xã hội. Cụ thể:
         - Có kiến thức và lập luận kỹ thuật: có nền tảng lý thuyết vững vàng về kiến thức cơ bản, cơ sở cũng như chuyên môn trong lĩnh vực điện năng, điện công nghiệp, điện tử và tự động hóa, có khả năng thích ứng cao với nhiều loại công việc.
         - Phát triển các kỹ năng cá nhân về thực hành: ứng dụng được các kiến thức đã học vào môi trường làm việc, hình thành được các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng tư duy logic, giải quyết vấn đề và ra quyết định. Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.
         - Phát triển quan điểm chính trị và tư cách đạo đức: lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có ý thức phục vụ nhân dân, có tinh thần tự lập, cầu tiến.
         - Sinh viên sau khi ra trường được các nhà tuyển dụng quan tâm cao và sẽ thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cơ hội nghề nghiệp bao gồm các công việc như: đảm trách phần kỹ thuật tại các cơ quan, nhà máy, công ty/tập đoàn chuyên về điện công nghiệp, điện tử-tự động, nghiên cứu giải pháp và chuyển giao công nghệ; hướng dẫn kỹ thuật tại các cơ sở đào tạo nghề điện, điện tử công nghiệp hoặc dân dụng; quản lý kỹ thuật phần điện, điện tử trong các công ty, tập đoàn, cơ sở sản xuất công nghiệp, công ty giải trí, tòa nhà, giao thông vận tải, ngư nghiệp; hoặc tự tin khởi nghiệp bằng chính sức mình và không ngừng vươn xa.
         1.5. Khoa Ô tô
Tổng quan:
         - Khoa Công nghệ Kỹ thuật Ô tô được thành lập ngày 30/11/2004 cùng với sự thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô, tiền thân của Trường Đại học Thành Đô được nâng cấp theo Quyết định số: 659/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Với đội ngũ gồm giảng viên cơ hữu tâm huyết có trình độ chuyên môn cao trong đó có 02 Phó giáo sư, 1 NCS, các giảng viên khác đều đều có trình độ trên đại học.
         - Chương trình đào tạo hiện đại, được xây dựng trên cơ sở huy động trí tuệ tập thể của cán bộ giảng viên trong Khoa cũng như sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Ô tô trong và ngoài nước. Đặc biệt Khoa đã liên kết với Trường Cao đẳng Công nghệ Ô tô Nakanihon của Nhật bản để trao đổi về chương trình và giáo viên, sinh viên sang học tập. Liên kết với trường Đại học Tomyong, Hàn Quốc trong việc đào tạo chương trình 2+2 ngành Công nghệ Ô tô.
Mục tiêu đào tạo:
         - Đào tạo ra những kĩ sư Công nghệ Kỹ thuật Ô tô có phẩm chất chính trị tốt, có tư duy khoa học, năng động sáng tạo, tác phong công nghiệp và có sức khoẻ tốt đáp ứng công việc yêu cầu. Nắm vững các kiến thức cơ bản về chuyên môn, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp. Có khả năng tự cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc.
         - Được trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về công nghệ ô tô – máy động lực, các hệ thống truyền động cơ khí – thủy lực – khí nén, các hệ thống điều khiển điện tử,… có khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản, kỹ năng thực hành cao liên quan đến ô tô – máy động lực. Có khả năng khai thác vận hành, sử dụng các loại phương tiện, trang thiết bị thuộc chuyên ngành được đào tạo.
         - Có khả năng tính toán, thiết kế để cải tiến để nâng cao năng suất và hiệu quả trong quá trình sản xuất, khai thác và sử dụng.
         - Có kỹ năng khai thác, sử dụng và dịch vụ kỹ thuật ô tô – máy động lực cũng như hoạt động điều hành sản xuất phụ tùng, điều khiển và lắp ráp, góp phần cải tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện cũng như phương thức kinh doanh ô tô – máy động lực trên thị trường. Có khả năng tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa và thay thế các chi tiết, cụm chi tiết đạt yêu cầu kỹ thuật.Trực tiếp tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì, sửa chữa các máy móc và trang bị trong ngành công nghệ ô tô và máy động lực. Sử dụng tốt các dụng cụ, trang thiết bị đo kiểm và chẩn đoán kỹ thuật.
         - Có khả năng tham gia đào tạo cán bộ kỹ thuật – công nhân lành nghề.
         - Có thể đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
Các ngành Đào tạo:
         Trường đại học Thành Đô đào tạo chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô hệ đào tạo đào tạo chính quy.
         1.6. Khoa Dược
Tổng quan:
         - Thành lập ngày 01/03/2013. Đội ngũ giảng viên với hơn 80 giảng viên cơ hữu gồm 4 GS-TS, 12 PGS-TS cùng với đông đảo đội ngũ Tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa 2 chuyên ngành Y dược đã có nhiều kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
         - Khoa y dược trường đại học Thành Đô đào tạo dược sĩ trình độ đại học theo định hướng chuyên ngành quản lý và cung ứng thuốc, định hướng chuyên ngành sản xuất và phát triển thuốc. Sinh viên được trang bị những kiến thức cần thiết về khoa học cơ bản và y dược học cơ sở phục vụ cho chuyên môn dược, quản lý cung ứng thuốc, sản xuất và phát triển thuốc.Sau khi tốt nghiệp, sinh viên nắm vững và vận dụng được các văn bản và quy phạm pháp luật về dược có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của chuyên ngành dược.
         - Sinh viên của khoa y dược được trang bị những kỹ năng mềm như thành thạo ngoại ngữ, có khả năng làm việc nhóm, có khả năng tìm kiếm và thu thập tài liệu trong lĩnh vực dược.
Mục tiêu đào tạo:
         - Mục tiêu của trường Đại học Thành Đô là sẽ trở thành đơn vị đào tạo nhân lực uy tín, chất lượng, chú trọng ngành nghề chăm sóc sức khỏe gắn liền nghiên cứu khoa học công nghệ với ứng dụng các công trình khoa học y dược. Đóng góp tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao uy tín của nền y dược học nước nhà.
         2. Thông tin về từng ngành
         2.1. Ngành Công nghệ thông tin
         - Thời lượng đào tạo:
+ Hệ đại học chính quy; thời gian học tập tối đa 4 năm, Cấp bằng Đại học chính quy.
       - Ngành Công nghệ thông tin đào tạo theo hai hướng chính:
+Ứng dụng lập trình Mobile;
+ Quản lý hệ thống công nghệ thông tin.
Sinh viên được học tập các kỹ năng triển khai lập trình và ứng dụng công nghệ qua mô hình phòng học Lab, từ sự hợp tác cùng Samsung. Ngoài ra, chương trình chương trình chất lượng cao đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao chuyên ngành Công nghệ thông tin (liên kết giữa Đại học Thành Đô với Đại học Tongmyong Hàn Quốc).
         - Cơ hội nghề nghiệp:
+Công nghệ phần cứng: Công việc liên quan đến phần cứng máy tính bao gồm phát triển, thiết kế, kiểm tra, nghiên cứu và quản lý việc cài đặt các linh kiện phần cứng của máy tính, đảm bảo rằng các thành phần bên ngoài là hiệu quả, an toàn và được cài đặt đúng để đảm bảo hệ thống máy tính hoạt động nhanh nhất và hiệu quả cao nhất. Các linh kiện phần cứng bao gồm các bo mạch chủ, chip máy tính, modem, máy in và các thiết bị ngoại vi khác thường được kết nối với máy tính.
+ Công nghệ phần mềm: Công việc nghiên cứu, thiết kế, phát triển và duy trì hệ thống phần mềm như:
  • Lập trình viên (Developer): người trực tiếp tạo ra các sản phẩm công nghệ như hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng cho việc điều khiển các hệ thống máy móc cơ khí, xử lí các dữ liệu... như hệ thống điều khiển máy hàn, máy tiện, điều khiển camera, các phần mềm xử lý văn bản, hình ảnh, âm thanh...
  • Quản lý dự án (Project Manager): Quản lý toàn bộ việc điều phối các dự án
phát triển phần mềm ứng dựng công nghệ thông tin, từ khi lên kế hoạch đến quá trình thực hiện. Công việc cũng đòi hỏi lập mục tiêu dự án, các vấn đề được ưu tiên, ngân sách, thời hạn hoàn thành, lên kế hoạch cũng như đàm phán với những người giữ tiền đặt cọc dự án.
  • Kiểm thử phần mềm (Tester): Là những người chuyên thử nghiệm, kiểm tra để tìm ra lỗi của các ứng dụng, phần mềm do các lập trình viên " viết" ra. Đây là một vị trí rất quan trọng trong một dự án viết ứng dụng, phần mềm bởi lẽ họ sẽ hoàn thiện các ứng dụng đó.
  • Kỹ sư cầu nối (BrSE): người đứng giữa, kết nối khách hàng với người làm kỹ
thuật, người làm kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể nói kỹ sư cầu nối là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công của dự án. Có thể hiểu như sau: Bridge System Engineer (BrSE) = Developer + Business Analyst + Tester + Project Manager.
  • Quản trị hệ thống Cơ sở dữ liệu (Database Administrator): Hệ thống cơ sở dữ
liệu là sự kết hợp giữa phần cứng, phần mềm và mạng truyền thông, nhằm thu thập, tạo và phân phối các dữ liệu thông tin và tri thức hữu ích
  •  Database Developer: Thiết kế các chương trình ứng dụng: ví dụ giao diện sử
dụng, giao dịch giữa khách/chủ trong toàn mạng và các bộ phận cấu thành hệ
thống. Cung cấp thông số kĩ thuật cho đội phát triển phần mềm, thiết kế, kiểm tra
việc mã hoá.
  •  Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu: Xây dựng kiến trúc thông tin, xây dựng mô hình dữ liệu (data model). Cài đặt thành thạo các hệ quản trị CSDL: Oracle, MSSQL, PostgreSQL và My SQL, khai thác các hệ thống CSDL tập trung và phân tán, tham gia phân tích, thiết kế, xây dựng, quản lý các hệ thống cơ sở dữ liệu.
- Mạng máy tính và truyền thông: Thiết kế, xây dựng và quản trị các hệ thống mạng đạt tiêu chuẩn cao cho doanh nghiệp và tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin như: 
  •  Quản trị mạng: Thiết kế, vận hành và quản trị các hệ thống mạng an toàn và
bảo mật, nắm được các kỹ thuật xâm nhập và các biện pháp phòng, chống tấn công của các hacker (tin tặc) hiệu quả. Thiết kế và duy trì hệ thống tường lửa hay nhận dạng và sửa chữa các lỗ hổng trên hệ thống mạng của đơn vị, triển khai và giám sát hệ thống phát hiện tấn công.
- Vị trí công việc khác: 
  •  Cán bộ, nhân viên trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và hành chính;
  • Giảng dạy chuyên ngành Công nghệ thông tin tại các trường Đại học, Cao đẳng,Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.
         2.2. Ngành Ngôn ngữ Anh:
         - Thời lượng đào tạo:
+ Hệ đại học chính quy: thời gian học tập tối đa 4 năm, Cấp bằng Đại học chính quy.
 (Sinh viên có thể học tiếp các bậc học Thạc sỹ, Tiến sĩ chuyên ngành.)
+Hệ cao đẳng chính quy: thời gian học tập tối đa 3 năm, Cấp bằng Cử nhân Thực hành.
         - Yêu cầu Tiếng Anh:
         Có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ Anh, lịch sử, văn hóa xã hội và văn học Anh - Mỹ. Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi học ngoại khóa, các chương trình giao lưu văn hóa, sinh hoạt cũng Giảng viên bản địa để sinh viên trau dồi kỹ năng về ngoại ngữ. Đặc biệt là kỳ thực tập kéo dài 3 – 6 tháng tại điểm du lịch của các tập đoàn là đối tác với Nhà trường như: Tập đoàn Sun World, Tập đoàn Novotel, Tập đoàn Continental …. chính vì thế sinh viên Thành Đô ngành Tiếng Anh luôn là ứng cử viên sáng giá khi ứng tuyển vào các doanh nghiệp nước ngoại tại VN.
         - Cơ hội nghề nghiệp và vị trí công tác:
         Sinh viên Ngôn ngữ Anh luôn có nhiều cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, hoặc thậm chí là một “công việc toàn cầu”. Đặc biệt, với việc Việt Nam ký Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP, tham gia hiệp định tự do mậu dịch với Châu Âu và Hàn Quốc, Cộng đồng kinh tế ASEAN đã chính thức vận hành thì cơ hội nghề nghiệp đối với các cử nhân tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh luôn luôn rộng mở. Ngoài ra, theo các chuyên gia, Ngôn ngữ Anh là ngành học được ưa chuộng vì thị trường lao động Việt Nam bao giờ cũng cần rất nhiều những người giỏi ngoại ngữ, vững kiến thức văn hóa - xã hội và thạo kỹ năng làm việc.Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh có thể làm các công việc:
+ Biên dịch viên, phiên dịch viên trong các công ty, cơ quan ngoại giao, cơ quan truyền thông, các tổ chức kinh tế, xã hội của Việt Nam và quốc tế; dịch thuật cho các NXB, trung tâm phát hành sách, báo, tạp chí,…
+ Chuyên viên truyền thông, tổ chức sự kiện, thư ký, trợ lý,... trong các công ty nước ngoài;
+ Hướng dẫn viên, chuyên viên tư vấn tại các công ty du lịch, lữ hành, nhà hàng khách sạn;
+ Giáo viên giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, phổ thông trung học, trung tâm ngoại ngữ.
         2.3. Ngành Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch):
         - Thời lượng đào tạo:
+ Hệ đại học chính quy: thời gian học tập tối đa 4 năm, Cấp bằng Đại học chính quy.
 (Sinh viên có thể học tiếp các bậc học Thạc sỹ, Tiến sĩ chuyên ngành.)
+ Hệ cao đẳng chính quy: thời gian học tập tối đa 3 năm, Cấp bằng Cử nhân Thực hành.
         - Yêu cầu Tiếng Anh:
         Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt trong các tình huống giao tiếp xã hội và các lĩnh vực chuyên môn thông thường khác.
         - Cơ hội nghề nghiệp:        

         Đối với sinh viên ngành Hướng dẫn Du lịch, sinh viên có thể làm việc ở các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, cụ thể:
+ Có chuyên môn phục vụ cho công tác du lịch từ trung ương tới địa phương; được cấp thẻ Hướng dẫn viên chuyên nghiệp.
+ Vận dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn về hướng dẫn du lịch, bao gồm: Tài nguyên du lịch; Hệ thống di tích lịch sử- văn hóa du lịch Việt nam; Tuyến và điểm du lịch Việt Nam; Marketing du lịch; Quản trị kinh doanh lữ hành; Luật du lịch; Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; Tổ chức sự kiện; Quản trị điểm đến du lịch; Marketing và bán trong du lịch…
+ Tổ chức thực hiện Chương trình du lịch; hướng dẫn tham quan du lịch; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Chương trình du lịch;
+ lịch và quảng bá du lịch; Hoạch định và triển khai các nghiệp vụ cơ bản của doanh nghiệp lữ hành;
+ Có kỹ năng giao tiếp kinh doanh hiệu quả, kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm; Có kỹ năng làm báo cáo, trình diễn và truyền thông kinh doanh.

+ Tăng cường các kiến thức về văn hóa, ngoại ngữ như tiếng Anh, Trung, Nhật để sinh viên tốt nghiệp Khoa Du lịch của Đại học Thành Đô có thể làm việc tốt trong môi trường nước ngoài.
         2.4.Ngành quản trị khách sạn:
         - Thời lượng đào tạo:
+ Hệ đại học chính quy: thời gian học tập tối đa 4 năm, Cấp bằng Đại học chính quy.
 (Sinh viên có thể học tiếp các bậc học Thạc sỹ, Tiến sĩ chuyên ngành.)
+ Hệ cao đẳng chính quy: thời gian học tập tối đa 3 năm, Cấp bằng Cử nhân Thực hành.
         - Yêu cầu Tiếng Anh:
         Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt trong các tình huống giao tiếp xã hội và các lĩnh vực chuyên môn thông thường khác.
          - Cơ hội nghề nghiệp:
Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn có thể đảm nhiệm các công việc:
+ Quản lý hoặc chuyên viên các bộ phận lễ tân tiền sảnh, phòng, hội nghị, nhân sự, tài chính-kế toán, kinh doanh tiếp thị, nhân lực, marketing… tại các resort, khu nghỉ dưỡng, du lịch..;
+ Cán bộ điều hành tiếp thị, nhân sự, tài chính tại các cơ quan nghiên cứu, kinh doanh du lịch trong và ngoài nước.
+ Giảng dạy nghiên cứu về nhà hàng khách sạn tại các trường đại học cao đẳng.
         2.5.Ngành Kế toán
         - Thời lượng đào tạo:
       Hệ đại học chính quy: thời gian học tập tối đa 4 năm, Cấp bằng Đại học chính quy.
         - Cơ hội nghề nghiệp:
+ Sau khi tốt nghiệp ngành Ngành kế toán thuộc Khoa Kinh tế trường Đại học Thành Đô, sinh viên có đủ điều kiện để đảm nhận những vị trí việc làm sau đây:Giám đốc tài chính; Kế toán trưởng; Kế toán tổng hợp; Kế toán thuế; Kế toán viên (kế toán công nợ, kế toán bán hàng, kế toán xuất nhập khẩu, kế toán nội bộ, …); Kế toán, giao dịch viên tại các ngân hàng; Kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán làm việc tại các công ty kiểm toán, tư vấn tài chính; Chuyên viên tư vấn tài chính; Chuyên viên kiểm toán, kiểm soát nội bộ; Chuyên viên quản lý thuế; Chuyên viên tín dụng ngân hàng; Giảng viên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp,...
+ Đặc biệt, sau khi tốt nghiệp hệ cử nhân, các sinh viên có cơ hội học lên bậc cao học, trở thành thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế ngay tại trường Đại học Thành Đô.
         2.6.Ngành Quản trị văn phòng:
         - Thời lượng đào tạo:
       Hệ đại học chính quy: thời gian học tập tối đa 4 năm, Cấp bằng Đại học chính quy.
         - Cơ hội nghề nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Quản trị văn phòng có đủ điều kiện để đảm nhận những vị trí việc làm sau:Chuyên viên (nhân viên) văn phòng làm việc tại các bộ phận hành chính - tổng hợp; hành chính - tổ chức; hành chính - nhân sự ... trong Văn phòng các cơ quan nhà nước, Văn phòng các tổ chức xã hội từ trung ương đến địa phương và Văn phòng doanh nghiệp. Nhân viên hành chính, lễ tân, văn thư, lưu trữ, thư ký văn phòng hoặc trợ lý hành chính tại Văn phòng của tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức; các chương trình, dự án; Có khả năng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo hoặc phụ trách bộ phận hành chính, văn phòng tại các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác; Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về văn phòng và quản trị văn phòng bậc trung cấp, cao đẳng và một số trường đại học.
Đặc biệt sinh viên ngành Quản trị văn phòng có cơ hội làm việc ở nhiều nơi, cụ thể: Văn phòng các cơ quan nhà nước như Văn phòng Bộ; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Văn phòng các Sở, ban, ngành; Văn phòng của các cơ quan Đảng, Đoàn, Hội và Hiệp hội; Văn phòng các tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; Văn phòng các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty và các loại hình doanh nghiệp khác. Sau khi tốt nghiệp hệ cử nhân, các sinh viên có cơ hội học lên bậc cao học, trở thành thạc sĩ ngành Quản trị văn phòng hay các ngành quản lý, quản trị và có thể tiếp tục học tiến sĩ các ngành về quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh.
         2.7.Ngành Quản trị kinh doanh
         - Thời lượng đào tạo:
       Hệ đại học chính quy: thời gian học tập tối đa 4 năm, Cấp bằng Đại học chính quy.
         - Cơ hội nghề nghiệp:
+ Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Ngành Quản trị kinh doanh thuộc Khoa Kinh tế trường Đại học Thành Đô có đủ điều kiện để đảm nhận những vị trí việc làm sau:Giám đốc điều hành doanh nghiệp; Quản lý, điều hành dự án; Chuyên viên quản lý nhân sự; Chuyên viên quản lý tài chính; Chuyên viên quản lý sản xuất; Chuyên viên quản lý chất lượng; Chuyên viên tổ chức sự kiện; Chuyên viên quản trị công nghệ; Chuyên viên nghiên cứu và phát triển thị trường; Chuyên viên marketing;  Chuyên viên quan hệ công chúng; Nhân viên kinh doanh; Nhân viên chăm sóc khách hàng; Nhân viên quan hệ khách hàng; Giảng viên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp,...
+ Đặc biệt, sau khi tốt nghiệp hệ cử nhân, các sinh viên có cơ hội học lên bậc cao học, trở thành thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế ngay tại trường Đại học Thành Đô.
         2.8. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện –Điện tử:
         - Thời lượng đào tạo:
       Hệ đại học chính quy: thời gian học tập tối đa 4 năm, Cấp bằng Đại học chính quy.
         - Cơ hội nghề nghiệp:
         Sinh viên ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử có thể làm việc ở các vị trí như:
+ Chuyên viên kỹ thuật hoặc tư vấn thiết kế, vận hành, bảo trì mạng lưới điện tại các công ty điện lực, nhà máy điện, trạm biến áp, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất,...
Nghiên cứu viên tại các phòng thí nghiệm, các đơn vị sản xuất công nghiệp tự động hóa và điện tử hóa cao
+ Làm việc cho Tổng công ty Bưu chính viễn thông, Tổng cục Điện tử Việt Nam và các công ty trực thuộc.
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời quốc tế hóa chương trình giảng dạy, Trường Đại học Thành Đô kết hợp với các trường đại học trên thế giới nhằm trao đổi giảng viên, sinh viên, chương trình, giáo trình vì vậy sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, Trường Đại học Thành Đô có cơ hội du học ở các trường đại học ở một số nước phát triển như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh…sau khi kết thúc năm học thứ nhất tại Đại học Thành Đô với mức chi phí ưu đãi. Đối với các nước có nền công nghiệp kỹ thuật điện - điện tử phát triển như: Hàn, Nhật,…việc thiếu nhân lực là vấn đề họ rất quan tâm vì thế khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, Trường Đại học Thành Đô những sinh viên có thành tích học tập, kỹ năng công việc chuyên môn tốt sẽ được nhà trường kết nối đưa ra nước ngoài làm việc.
         2.9. Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô:
         - Thời lượng đào tạo:
       Hệ đại học chính quy: thời gian học tập tối đa 4 năm, Cấp bằng Đại học chính quy.
         - Cơ hội nghề nghiệp:
         Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc như:
+ Kỹ sư vận hành, giám sát sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ô tô - máy động lực tại các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ô tô, các cơ sở sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng ô tô.
+ Kiểm định viên tại các trạm đăng kiểm ô tô.
+ Cán bộ kỹ thuật trong các phòng kỹ thuật của các công ty nhà máy, xí nghiệp, các viện nghiên cứu thuộc chuyên ngành Cơ khí Động lực và Công nghệ ô tô.
+ Tính toán, thiết kế, quản lý, vận hành hoặc trực tiếp làm việc trên các dây chuyền lắp ráp, các nhà xưởng kỹ thuật ô tô.
+ Kỹ thuật viên tại các Trung tâm bảo dưỡng, sữa chữa; Kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật ô tô.
+ Nhân viên kinh doanh tại các doanh nghiệp kinh doanh ô tô, máy động lực, phụ tùng ô tô.
+ Giảng dạy chuyên ngành Cơ khí ô tô.
         Đặc biệt, khi học ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô tại Trường Đại học Thành Đô, quá trình kiến tập, thực tập, sinh viên được làm việc tại các công ty ô tô hàng đầu tại Việt Nam và thế giới với môi trường chuyên nghiệp như: Công ty ô tô TOYOTA, Công ty ô tô Trường Hải, Xí nghiệp xe buýt Hà Nội, công ty Cổ phần Ô tô Con Đường Mới - AUTONEWWAY, các trung tâm dịch vụ của các hãng xe nổi tiếng thế giới như: Ford, Honda, Daewoo, Audi… Sau quá trình thực tập, khi ra trường nhiều sinh viên Trường Đại học Thành Đô được các công ty đối tác đón nhận vào làm việc không qua thi tuyển. 
         2.10. Ngành Dược học:
         - Thời lượng đào tạo:
+ Hệ đại học chính quy: thời gian học tập tối đa 5 năm, Cấp bằng Dược sĩ đại học.
         - Cơ hội nghề nghiệp:
         Tùy vào điều kiện và trình độ, trong ngành Dược, bạn có thể trở thành công nhân dược, dược tá, dược sĩ trung học hoặc dược sĩ đại học. Thu nhập trung bình của Dược sĩ tương đối cao. Với các cơ hội nghề nghiệp như:
+ Cán bộ Dược có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp bổ sung cho các doanh nghiệp Dược, các cơ sở sản xuất và kinh doanh thuốc, đặc biệt là mạng lưới quản lý, cung ứng thuốc ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa;
+ Dược sĩ tư vấn và hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả, quản lý và cung ứng thuốc, bảo vệ an toàn cho sức khỏe người bệnh bằng việc mở nhà thuốc hoặc làm việc tại các cơ sở y tế;
+ Giảng viên giảng dạy chuyên ngành Dược học.
1. Thông tin các doanh nghiệp tiếp nhận sử dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp:
            1.1. Hợp tác trong nước:
         - Sun World Ba Na Hills:Thuộc hệ thống thương hiệu giải trí Sun World, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng hơn 20 km, Sun World Ba Na Hills là quần thể du lịch nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí đẳng cấp bậc nhất Việt Nam.
Địa điểm: Thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện Thoại: 0905 766 777

Email: banahills@sunworld.vn
         - Khách sạn Novotel – Suites Hà Nội: Khách sạn mang phong cách hoàn toàn mới với dịch vụ cao cấp và đồng nhất.
Địa điểm: 05 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện Thoại: +84 24 3576 6666
Fax: +84 24 3376 9666

Email: h9813@accor.com
         - Công ty Cổ phần viễn thông FPT(Chi Nhánh Nam Từ Liêm): là đơn vị thành viên của Tập đoàn FPT, là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và internet hàng đầu Việt Nam.
Địa điểm: số 17 phố Duy Tân Phường Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy HN
Điện Thoại:  (84-24) 73 002 222; (84-24) 37 950 047
          - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam –VietinBank  (CN Nam Thăng Long)
Địa chỉ: Số 421 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024.3754.3480
Fax: 024.3754.3480
         - Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương: là môt trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực Contact Center nói riêng và Dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh (BPO) nói chung, bao gồm: cung cấp giải pháp công nghệ, cung cấp nhân lực và cung cấp dịch vụ Contact Center Outsourcing, dịch vụ truyền thông, dịch vụ đào tạo, cung ứng nhân sự Telesales, dịch vụ Chăm sóc khách hàng trực tiếp và gián tiếp...
Địa chỉ: Tòa nhà KCN Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội 
Điện thoại: 0989 666 888
Tel: (024) 6258.8888  Máy lẻ: 413 - 415 - 419 
Điện thoại: (024) 6259.9999
Email: tuyendung@callcenter.vn
Website: callcenter.vn
         - Athena Creative: Cung cấp các dịch vụ sáng tạo như Thiết kế Logo, Nhận diện thương hiệu, Thiết kế Website, Thiết kế Bao bì, Nội thất thương hiệu… 
Địa chỉ: số 141 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội
Điện thoại: +84-24 6687 3204
Email:info@athenabrand.vn
Website: athenabrand.vn

         - Công ty cổ phần phát triển dịch vụ quốc tế Iwork: iWork là một ứng dụng chuyên cung ứng hàng triệu thông tin việc làm trực tuyến giúp kết nối nhà tuyển dụng và người lao động nhanh chóng chỉ bẳng một cái chạm.
Địa chỉ: Diện Tích Thương Mại A6-10 tại Dự án An Bình City, Khu Đô Thị Thành Phố Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
Điện thoại: 0986.627.272 - 089.6161.886
Fax: 089.6161.886
Email hỗ trợ kỹ thuật: info@iworking.vn 
Email hỗ trợ kinh doanh: sales@iworking.vn
         - Trung tâm DVVL Thanh Niên Hà Nội: là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đoàn Ƭhanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Thành ρhố Hà Nội. Trung tâm ra đời ngày 28 tháng 6 năm 1989.Vieclam.tv là trang web tìm kiếm việc làm và tuyển dụng đơn giản và nhanh nhất Việt Nam hiện nay. Việc làm và hồ sơ ứng viên liên tục được cập nhật 24/7. Toàn bộ thông tin về việc làm, nhà tuyển dụng cũng như hồ sơ ứng viên đều được kiểm duyệt và đảm bảo thông tin là chính xác nhất.
Điện thoại:0939660973

Email:nguyenhuongtdhn@gmail.com
Địa chỉ:88 Trần Nhật Duật, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
         - KNV Group - Tư vấn & Đào tạo: KNV Group là tổ hợp đào tạo, tư vấn giải pháp nâng cao năng lực cho cá nhân và tổ chức.
Địa chỉ: Tầng 19 - Tòa nhà Trung Yên I - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 844 - 3994 6351 - 0986 151 494

Web: www.knv.com.vn
Email: thupt.knv@gmail.com
         - Ricoh Imaging Việt Nam: là một chi nhánh bán hàng trực thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ricoh toàn cầu, là nhà sản xuất hàng đầu thế giới các thiết bị văn phòng.
Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam VPI Tower 167 Trung Kính, P.Yến Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 24 03971 1091
Fax:  +84 24 3971 1130
          - Công ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc –HT:  chuyên cung cấp các dòng xe ô tô Toyota. 
Địa chỉ: xã Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: (0211) 3899 899 
Fax: (0211) 3 899 599
         1.2. Hợp tác quốc tế:
         - Trường cao đẳng Kookje:  là sự lựa chọn số 1 dành cho du học sinh quốc tế. Trường có 40 giáo sư, hơn 120 chuyên ngành đào tạo và 600 giảng viên thuộc các lĩnh vực khác nhau để phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên trong trường. Nằm trong khu công nghiệp mũi nhọn của cả nước, vì thế, các bạn sinh viên trường  Kookje sẽ được thực tập nghề nghiệp tại những nhà máy xí nghiệp lớn tại Hàn Quốc.
Địa chỉ: Số 45 Jangan-dong, Pyeongtaek, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
Điện thoại: +82 31-610-8000
Ngày thành lập: 29 tháng 10, 1996

Website trường: http://www.kookje.ac.kr/
         - Công ty Cổ phần hợp tác quốc tế JINNO:  là đại diện phía Việt Nam của trường cao đẳng công nghệ Ô tô Nakanihon ở Nhật Bản. Trường đã mở nhiều khóa học về công nghệ ô tô, động cơ mô tơ thể thao, công nghệ ô tô quốc tế và đào tạo tiếng Nhật. Trường cao đẳng công nghệ Ô tô Nakanihon tự hào về tính tiên phong, độc lập và quốc tế của trường.
Địa chỉ: 38B Triệu Việt Vương - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: +84-4-3943 6161
Số Fax: +84-4-3 943 451
         - Công ty cổ phần HAVI –TECH: hợp tác du học thạc sỹ Nhật Bản;
         -Trường cao đẳng Australian;
         - Công ty TNHH Tae in Hàn Quốc;
         - Trường ĐH Western Global;
         - Công ty TNHH Bioprotec;
         - Đại học Concord Mỹ;
         - Đại học Daegu Haany (Hàn Quốc);
         - Công ty TNHH Geoje Industry;
         - Công ty TNHH Seohan (Hàn Quốc);
         - Đại học Chunnam.
         2. Các ngày hội việc làm tổ chức hằng năm:
         - Ngày hội việc làm –Năm 2016, 2018
Địa điểm: Trường Đại học Thành Đô.
         -“Ngày hội việc làm Thanh niên Thủ đô lần thứ XI – Năm 2019”.
Thời gian: Thứ Bảy Ngày 09 tháng 11 năm 2019;
Địa điểm: Trường Đại học Thành Đô
3. Các hoạt động về khởi nghiệp
- Tổ chức chương trình :“Khơi dậy niềm tin khởi nghiệp” với sự tham gia của các ngôi sao nổi tiếng Á hậu Huyền My, Tiến sĩ Trần Trí Dũng - Cố vấn Chương trình Khởi nghiệp Thụy Sỹ và ca sĩ Dương Hoàng Yến
- Phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh niên Hà Nội tổ chức chương trình toạ đàm:“Làm thuê hay khởi nghiệp kinh doanh”
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây