Đại Học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ
SINCE 2013
Điểm đánh giá: 5 sao trong 1 đánh giá
Click để đánh giá trường
1. Sứ mệnh
Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, có kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của thành phố Cần Thơ, vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. 
2. Tầm nhìn
Đến năm 2030, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ trở thành trường đại học định hướng ứng dụng ngang tầm các trường đại học khối ngành kỹ thuật - công nghệ trong nước.
3. Giá trị cốt lõi
"Chất lượng - Sáng tạo - Năng động - Phát triển"
4. Giá trị văn hóa
 "Lý thuyết đi đôi với ứng dụng thực tiễn"
5. Mô tả liên kết khu vực
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ liên kết, hợp tác đào tạo với các trường đại học trong và ngoài nước mở các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ đại học hệ vừa làm vừa học, văn bằng 2, đào tạo từ xa, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
Về hợp tác đào tạo, Trường hợp tác với 10 trường đại học gồm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM; Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng; Trường Đại học Kinh tế TP. HCM; Trường Đại học Nha Trang; Trường Đại học Trà Vinh; Trường Đại học Luật TP. HCM; Trường Đại học Đồng Tháp; Trường Đại học Điện Lực.
+ Về liên kết đào tạo, Trường liên kết với 05 trường gồm: Trường Đại học Cần Thơ; Trường Đại học Đồng Tháp; Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM; Trường Đại học Mở TP. HCM; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM.  
6. Các thành tích mà Trường đạt được
  Qua hơn sáu năm hình thành và phát triển, tập thể CBVC và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội của Trường đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của UBND thành phố, Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Trung ương Đoàn và Thành đoàn Cần Thơ.
    1. Khoa Kỹ thuật Cơ khí
     * Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
Thời lượng đào tạo: 04 năm
Tổng số tín chỉ: 144
Yêu cầu tiếng Anh để ra trường: TOEIC 450

Email liên hệ: dvquang@ctuet.edu.vn
Định hướng mục tiêu:
     Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa hướng đến mục tiêu đào tạo kỹ sư có năng lực chuyên môn thực hành cao, vững vàng về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức. Sinh viên sau khi tốt nghiệp được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn sâu, tư tưởng đạo đức chính trị vững vàng, kỹ năng giải quyết độc lập các vấn đề kỹ thuật và phát triển năng lực nghiên cứu chuyên ngành với tác phong làm việc khoa học theo hướng hiện đại.
  Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có thể nghiên cứu, thiết kế, xây dựng và vận hành các thiết bị, hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hoá trong hầu hết các ngành, các lĩnh vực công nghiệp, quốc phòng - an ninh, xây dựng, giao thông - vận tải, y tế và dân dụng.
Cơ hội nghề nghiệp:
- Kỹ sư, chuyên viên: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Viện Kinh tế - Xã hội, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật và Ứng dụng công nghệ, Trung tâm Khuyến công; Tư vấn phát triển công nghiệp.
- Kỹ sư quản lý, khai thác, vận hành, triển khai tại các nhà máy sản xuất, các xí nghiệp công nghiệp, các nhà máy có dây chuyền sản xuất tự động,....
- Nghiên cứu viên và giảng viên: các trường đại học, cao đẳng; các trường trung cấp chuyên nghiệp; các trường cao đẳng - trung cấp nghề; các cơ sở, trung tâm đào tạo nghề; các viện/trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điều khiển, điện tử và tự động hóa.
* Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử
Thời lượng đào tạo: 04 năm
Tổng số tín chỉ: 144
Yêu cầu tiếng Anh để ra trường: TOEIC 450

Email liên hệ: dkson@ctuet.edu.vn
Định hướng mục tiêu:
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử hướng đến mục tiêu đào tạo kỹ sư có năng lực chuyên môn thực hành cao, vững vàng về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức. Sinh viên sau khi tốt nghiệp được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn sâu, tư tưởng đạo đức chính trị vững vàng, kỹ năng giải quyết độc lập các vấn đề kỹ thuật và phát triển năng lực nghiên cứu chuyên ngành với tác phong làm việc khoa học theo hướng hiện đại.
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có thể nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, vận hành sử dụng các sản phẩm và hệ thống tích hợp cơ khí, điện tử và điều khiển như robot, xe tự hành, máy công cụ điều khiển số (CNC), hệ thống sản xuất linh hoạt.
Cơ hội nghề nghiệp:
- Kỹ sư, kỹ thuật viên tại các sở khoa học công nghệ, sở công thương, trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng, trung tâm kỹ thuật và ứng dụng công nghệ, trung tâm khuyến công; tư vấn phát triển công nghiệp, công ty tư vấn - thiết kế, công ty xây lắp, công ty tư vấn - giám sát các công trình liên quan đến hệ thống cơ điện tử, cơ khí tự động, công nghệ tự động hóa, công nghệ Robot.
- Kỹ sư trực tiếp khai thác, vận hành, triển khai, quản lý hoặc điều hành các nhà máy sản xuất: Các xí nghiệp công nghiệp, các nhà máy có dây chuyền sản xuất tự động, các công ty thiết kế chip bán dẫn...
- Nghiên cứu viên và giảng viên các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Các cơ sở, trung tâm đào tạo nghề, nghiên cứu viên các viện/trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực cơ điện tử, cơ khí,            tự động.
2. Khoa Quản lý công nghiệp
* Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
Thời lượng đào tạo: 04 năm
Tổng số tín chỉ: 141
Yêu cầu tiếng Anh để ra trường: TOEIC 450

Email liên hệ: lbtly@ctuet.edu.vn
Định hướng mục tiêu:
Đào tạo kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, có lòng yêu nước, yêu ngành nghề; có ý chí lập thân, lập nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp, tư duy năng động, sáng tạo; có tinh thần trách nhiệm, tác phong văn minh, ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ để phục vụ ngành nghề.
Sinh viên được trang bị các kiến thức chuyên môn vững vàng, có khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, khả năng thiết kế và phân tích hệ thống sản xuất, phân tích đánh giá và lựa chọn giải pháp kinh tế, kỹ thuật phù hợp cho dự án đầu tư, khả năng quản lý và đề xuất giải pháp nhằm tối ưu hóa hệ thống sản xuất, tổ chức, bố trí công việc, quản lý bảo trì, . . .
Thiết kế hệ thống: Thiết kế mới các hệ thống công nghiệp trong sản xuất và dịch vụ từ qui mô nhỏ đến trung bình. Trong một số trường hợp đặc biệt, hệ thống lớn cũng sẽ được xem xét..
Điều hành hệ thống: Điều hành hiệu quả các hệ thống công nghiệp trong sản xuất và dịch vụ bằng việc kết hợp chặt chẽ, hợp lý các nguồn tài nguyên (nhân lực, tài chính, máy móc v.v…)..
Cải thiện hệ thống: Phát hiện, mô hình hóa, tìm lời giải để xác định các thông số tối ưu của hệ thống sản xuất / dịch vụ mới. Đề xuất các thay đổi cần thiết để cải thiện hệ thống
Tái thiết kế hệ thống: Phân tích và nghiên cứu các hệ thống sản xuất/dịch vụ hiện có phục vụ nhu cầu tái thiết kế để tăng năng suất và hiệu quả.
Hỗ trợ ra quyết định: Phân tích, đánh giá, mô hình hóa và đưa ra được các phương pháp đơn cũng như đa tiêu chí về các lĩnh vực quản lý phục vụ việc ra quyết định cho nhà quản lý.
Hỗ trợ doanh nghiệp về quản lý kinh tế như kinh tế đại cương, quản trị học, kế toán, thuế tài chính doanh nghiệp, marketing…đảm bảo hỗ trợ quản lý và nâng cao không ngừng chất lượng toàn diện của toàn hệ thống sản suất từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra của sản phẩm và dịch vụ. Những môn này giúp sinh viên giải các bài toán về chi phí sản xuất cũng như giá cả đầu ra của sản phẩm (Thuế, kế toán…) cũng như hỗ trợ về vấn đề quản lý kinh tế, chiến lược và pháp lý của sản phẩm khi đưa ra thị trường (Marketing, Luật doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp…)
Phẩm chất chính trị, sức khỏe và kỹ năng phần mềm: có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, hiểu biết đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, có sức khỏe tốt và có những kỹ năng làm việc tốt trong môi trường    quốc tế.
Cơ hội nghề nghiệp:
Kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống sẽ được các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước quan tâm cao và sẽ thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cơ hội nghề nghiệp bao gồm các công việc trong lĩnh vực quản lý, tư vấn thiết kế, điều hành các hệ thống và quy trình sản xuất công nghiệp; các đơn vị cung cấp dịch vụ hậu cần (logistics), vận tải, hoặc các cơ quan hành chính nhà nước. Cụ thể là giữ vai trò như một chuyên viên kế hoạch, quản lý và đảm bảo chất lượng, kỹ sư năng suất, chuyên viên về dự án, cung ứng vật tư, kho vận, và logistics, cải tiến quá trình sản xuất, …
* Ngành Quản lý công nghiệp
Thời lượng đào tạo: 04 năm
Tổng số tín chỉ: 140
Yêu cầu tiếng Anh để ra trường: TOEIC 450

Email liên hệ: lbtly@ctuet.edu.vn
Định hướng mục tiêu:
Đào tạo kỹ sư Quản lý công nghiệp có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, có lòng yêu nước, yêu ngành nghề; có ý chí lập thân, lập nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp, tư duy năng động, sáng tạo; có tinh thần trách nhiệm, tác phong văn minh, ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ để phục vụ ngành nghề.
Sinh viên được trang bị các kiến thức chuyên môn vững vàng, có khả năng lập, phân tích và thẩm định các dự án đầu tư, hoạch định chiến lược, hoạch định nhân lực, quản trị và điều hành sản xuất, kiểm soát và cải tiến chất lượng, đánh giá trình độ công nghệ, hoàn thiện chuỗi cung ứng và hậu cần, loại bỏ lãng phí trong sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm, tối ưu hóa qui trình sản xuất và dịch vụ
Trang bị kiến thức cơ sở ngành về quản lý kinh tế và kỹ thuật như: kiến thức cơ bản về toán, lý, hóa, thuật toán tối ưu, các phương pháp phân tích, các kiến thức cơ bản về kinh tế cũng như kỹ thuật hệ thống cần thiết cho Quản lý công nghiệp làm nền tảng cho việc nghiên cứu những nhân tố quan trọng để điều hành, quản lý công nghiệp hiệu quả.
Có khả năng thực hiện được chức năng của mình trong môi trường công nghiệp, hành chính chính phủ; có khả năng nghiên cứu và ứng dụng kiến thức khoa học liên quan mang tính học thuật; có khả năng đưa ra ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hoạt động trong doanh nghiệp và ngoài xã hội; có kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.
Có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm và nghĩa vụ của kỹ sư Quản lý công nghiệp. Có đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp. Có ý thức rèn luyện sức khoẻ để phục vụ ngành nghề. Có ý thức tự học tập, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp suốt đời.
Cơ hội nghề nghiệp:
Kỹ sư Quản lý công nghiệp có khả năng làm việc và phát triển tại các tập đoàn, các cơ quan quản lý Nhà nước về công nghiệp, các doanh nghiệp; công ty sản xuất - dịch vụ, kinh doanh; các trung tâm nghiên cứu, tư vấn cải tiến chất lượng, quản lý sản xuất, tiếp thị; các cơ sở giáo dục. Cụ thể công việc liên quan đến quản lý nhà máy, quản lý mua hàng, quản lý chất lượng, quản lý chuỗi cung ứng, tư vấn và quản lý nhân sự, tài chính kế toán và kinh doanh,…
* Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Thời lượng đào tạo: 04 năm
Tổng số tín chỉ: 145
Yêu cầu tiếng Anh để ra trường: TOEIC 450

Email liên hệ: lbtly@ctuet.edu.vn
Định hướng mục tiêu:
Kiến thức:  Nắm vững và vận dụng kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành trong chương trình đào tạo vào thực tế như:
  • Có kiến thức, kỹ năng chuyên môn và các công cụ cần thiết để thể hiện vai trò người kỹ sư trong việc phân tích, đánh giá, thiết kế, triển khai, vận hành, và cải tiến hiệu quả hệ thống logistics và chuỗi cung ứng.
  • Có kiến thức và kỹ năng hoạch định chiến lược, lên kế hoạch và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dịch vụ logistics và vận tải.
- Áp dụng kiến thức về ngoại ngữ và công nghệ thông tin phục vụ lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng.
Kỹ năng:
  • Có các kỹ năng đánh giá, phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng lãnh đạo,… tạo tiền đề cho việc phối hợp với các ngành khác để giải quyết các vấn đề liên ngành, đa lĩnh vực liên quan đến logistics và chuỗi cung ứng.
  • Có kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự học, tự đào tạo, kỹ năng thích nghi và phát triển trong các môi trường làm việc liên ngành.
  • Có kỹ năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
Thái độ:
- Có ý thức trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và xã hội.
- Có nhận thức đúng đắn về chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm trong các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp.
- Có thái độ cư xử của một nhà quản lý, lãnh đạo.
- Có tinh thần hợp tác và chủ động lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn.
Cơ hội nghề nghiệp:
Làm việc tại các doanh nghiệp làm dịch vụ logistics, công ty vận tải hay các bộ phận liên quan đến quản lý kho bãi, vận chuyển và giao nhận. Cụ thể  phòng xuất nhập khẩu, phòng cung ứng vật tư, phòng dịch vụ khách hàng, phòng quản lí kho vận, kế toán, kinh doanh quốc tế, marketing, khai thác, kế hoạch,... của hàng trăm doanh nghiệp có nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhỏ.
3. Khoa Công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học
* Ngành Công nghệ thực phẩm
Thời lượng đào tạo: 04 năm
Tổng số tín chỉ: 144
Yêu cầu tiếng Anh để ra trường: TOEIC 450

Email liên hệ: dtktien@ctuet.edu.vn
Định hướng mục tiêu:
Đào tạo kỹ sư công nghệ thực phẩm có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị; có đạo đức nghề nghiệp với tư duy năng động, sáng tạo; có tinh thần trách nhiệm, tác phong văn minh, ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khỏe để phục vụ ngành nghề, đáp ứng nhu cầu lao động cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, góp phần vào quá trình hội nhập, phát triển kinh tế đất nước.
Sinh viên được trang bị các kiến thức về khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, tin học và chuyên môn vững; có khả năng ứng dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn vào vận hành, quản lý, phân tích, đánh giá và thiết kế các thiết bị, qui trình công nghệ, hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm; có khả năng tiến hành các phương pháp nghiên cứu khoa học lĩnh vực thực phẩm và khả năng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Sinh viên tốt nghiệp có khả năng áp dụng các kiến thức khoa học tự nhiên như Toán, Lý, Hóa, Sinh và Tin học ứng dụng vào các hoạt động khoa học cơ bản và ứng dụng trong các hoạt động sản xuất và nghiên cứu thường gặp; Xác định được vấn đề và hướng giải quyết vấn đề kỹ thuật liên quan đến bảo quản và chế biến lương thực - thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm nông thủy hải sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Kỹ sư công nghệ thực phẩm có khả năng thiết kế, cải tiến, quản lý và vận hành các trang thiết bị, hệ thống và qui trình công nghệ thực phẩm theo yêu cầu cũng như tiếp cận và áp dụng các qui trình công nghệ sản xuất tiên tiến trên thế giới; Phát triển sản phẩm thực phẩm mới đáp ứng nhu cầu xã hội; Có khả năng tiến hành các phương pháp nghiên cứu khoa học về thực phẩm, phân tích và giải thích các số liệu nhằm tạo tiền đề cho việc nghiên cứu trong các lĩnh vực chuyên ngành và học tập nâng cao.
Có năng lực quản lý chất lượng thực phẩm, vận dụng các hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm và các quy phạm pháp luật về thực phẩm trong sản xuất, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm; các nguyên tắc về an toàn trong chế biến thực phẩm, an toàn trong sản xuất công nghiệp. Thực hiện các phương pháp kiểm nghiệm và quy trình kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng thực phẩm; cập nhật, tổng hợp và phân tích các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm và hệ thống pháp luật có liên quan.
Tư duy sáng tạo, phương pháp làm việc khoa học, khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, báo cáo và thuyết trình ý tưởng.
Cơ hội nghề nghiệp:
- Làm việc tại các công ty, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh lương thực thực phẩm và các sản phẩm có liên quan.
- Các cơ quan quản lý, kiểm định, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
- Tham gia công tác giảng dạy tại các đơn vị đào tạo khoa học - kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ.
* Ngành Công nghệ sinh học
Thời lượng đào tạo: 04 năm
Tổng số tín chỉ: 143
Yêu cầu tiếng Anh để ra trường: TOEIC 450

Email liên hệ: dtktien@ctuet.edu.vn
Định hướng mục tiêu:
Đào tạo kỹ sư công nghệ sinh học có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp với tư duy năng động, sáng tạo; có tinh thần trách nhiệm, tác phong văn minh, ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khỏe để phục vụ ngành nghề, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, đáp ứng nhu cầu hội nhập của quá trình phát triển kinh tế đất nước.
     Sinh viên được trang bị các kiến thức về khoa học tự nhiên, ngoại ngữ (tiếng Anh), tin học và chuyên ngành công nghệ sinh học; có khả năng ứng dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn vào lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, môi trường, dược liệu, y học,....; có khả năng tiến hành các phương pháp nghiên cứu khoa học lĩnh vực chuyên ngành công nghệ sinh học và khả năng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Kỹ sư công nghệ sinh học có khả năng áp dụng các kiến thức khoa học tự nhiên như Toán, Lý, Hóa, Sinh và Tin học ứng dụng vào các hoạt động khoa học cơ bản và ứng dụng trong các hoạt động sản xuất và nghiên cứu thường gặp; xác định vấn đề và hướng giải quyết vấn đề kỹ thuật liên quan đến Công nghệ sinh học, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và thực phẩm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Thực hiện quản lý và vận hành các trang thiết bị, hệ thống và thiết kế, cải tiến qui trình công nghệ sinh học theo yêu cầu cũng như tiếp cận và áp dụng các qui trình công nghệ sinh học tiên tiến trên thế giới; có khả năng thực hiện các nghiên cứu khoa học về công nghệ sinh học, lập kế hoạch, phân tích và giải thích các số liệu nhằm tạo tiền đề cho việc nghiên cứu trong các lĩnh vực chuyên ngành và học tập nâng cao.
Vận dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các quy phạm pháp luật và các nguyên tắc về an toàn trong Công nghệ sinh học đối với các lĩnh vực ứng dụng như nông nghiệp, môi trường, thực phẩm. Lập kế hoạch và thực hiện các thí nghiệm, nghiên cứu về sinh học ứng dụng; phân tích và xử lý dữ liệu. Phát triển sản phẩm Công nghệ sinh học mới đáp ứng nhu cầu xã hội.
Tư duy sáng tạo, phương pháp làm việc khoa học, khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, báo cáo và thuyết trình ý tưởng.
Có tính chuyên nghiệp trong sinh hoạt và làm việc như tác phong công nghiệp, làm việc có kế hoạch, khoa học; có tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm. Có tinh thần không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Yêu nước, yêu ngành nghề; làm việc theo pháp luật và có ý thức bảo vệ môi trường.
Cơ hội nghề nghiệp:
- Làm việc ở vị trí nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm hoặc vận hành, quản lý sản xuất, kinh doanh tại các nhà máy, xí nghiệp, viện nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học như nông nghiệp, thực phẩm, môi trường, dược liệu, y học,...
- Làm việc tại cơ quan quản lý (Sở Khoa học công nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT,…) hoặc các trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ  thuộc các lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học.
- Tham gia công tác giảng dạy hoặc nâng cao trình độ để trực tiếp giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghệ sinh học hoặc các ngành gần.
              4. Khoa Công nghệ thông tin
     * Ngành Khoa học máy tính
Thời lượng đào tạo: 04 năm
Tổng số tín chỉ: 142
Yêu cầu tiếng Anh để ra trường: TOEIC 450

Email liên hệ: dtnghia@ctuet.edu.vn
Định hướng mục tiêu:                     
Chương trình đào tạo chuyên ngành Khoa học máy tính được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo kỹ sư ngành Khoa học máy tính có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp.
Sinh viên được cung cấp kiến thức cơ bản về lĩnh vực Công nghệ thông tin, kiến thức chuyên sâu ngành Khoa học máy tính, khả năng xây dựng mô hình và áp dụng vào thực tiễn xã hội.
Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
Trang bị kiến thức cơ sở ngành về Công nghệ thông tin tạo tiền đề nghiên cứu về các lĩnh vực theo một trong các hướng chuyên sâu về kỹ thuật máy tính, an toàn bảo mật hệ thống, xử lý ảnh và đồ họa máy tính.
Có khả năng tổng hợp, đánh giá, phân tích vấn đề thuộc kiến thức ngành nghề. Có khả năng trình bày và viết các báo cáo rõ ràng, chính xác. Có khả năng đọc hiểu và viết được tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh. Có khả năng sử dụng hiệu quả các công cụ và các công nghệ tiên tiến. Có khả năng thiết lập các mục tiêu khả thi, lập kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế, giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Khoa học máy tính.
Có khả năng làm việc chuyên môn độc lập, vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng và thái độ xử lý các tình huống nghề nghiệp. Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc hiệu quả trong nhóm. Có khả năng sử dụng các phương tiện trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông để trao đổi, quản lý, điều hành. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm tự nâng cao trình độ và thích nghi với sự phát triển của xã hội.
Cơ hội nghề nghiệp:
Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…).
Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về công nghệ thông tin ở các viện nghiên cứu, trường Đại học và Cao đẳng, tổ chức và cơ quan của các Bộ, Ngành…
Giảng dạy các môn liên quan đến công nghệ thông tin tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì phần mềm, đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, công ty, trường học...
Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước và nước ngoài. Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin.
* Ngành Hệ thống thông tin
Thời lượng đào tạo: 04 năm
Tổng số tín chỉ: 142
Yêu cầu tiếng Anh để ra trường: TOEIC 450

Email liên hệ: nthhanh@ctuet.edu.vn
Định hướng mục tiêu:
Chương trình đào tạo chuyên ngành Hệ thống thông tin được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, tư duy, phương pháp làm việc và kỹ năng thích hợp để làm việc trong lĩnh vực hệ thống thông tin, nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống thông tin, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong xã hội.
Trang bị kiến thức cơ sở ngành về công nghệ thông tin và truyền thông như: kiến thức toán, tư duy logic về lập trình, cơ sở dữ liệu, kiến trúc máy tính, hệ điều hành, mạng máy tính làm nền tảng triển khai các ứng dụng hệ thống thông tin tạo tiền đề cho nghiên cứu các lĩnh vực chuyên ngành và học tập nâng cao.
Cung cấp kiến thức chuyên ngành để sinh viên có đủ khả năng thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin trong việc quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ. Thiết kế xây dựng và triển khai hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các hệ thống thông tin trực tuyến trên web. Tổ chức thu thập, khai thác dữ liệu phục vụ các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh.
Có khả năng tổng hợp, đánh giá, phân tích vấn đề thuộc kiến thức ngành nghề, có khả năng trình bày và viết các báo cáo rõ ràng, chính xác. Có khả năng sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại. Nắm vững kiến thức về xây dựng và quản trị một hệ thống mạng và phát triển các ứng dụng trên nền tảng mạng; phát triển các ứng dụng tin học trong hoạt động của các tổ chức kinh tế xã hội.
Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc hiệu quả trong nhóm. Có khả năng sử dụng các phương tiện trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông để trao đổi, quản lý, điều hành. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm tự nâng cao trình độ và thích nghi với sự phát triển của      xã hội.
Cơ hội nghề nghiệp:
Tư vấn, lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các dự án hệ thống thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng… các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin.
Các công ty phần mềm: phát triển phần mềm, thiết kế website.
Các công ty tư vấn: tư vấn thiết kế các giải pháp về mạng, các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.
Các công ty phân phối và bảo trì các thiết bị máy tính.
* Ngành Kỹ thuật phần mềm
Thời lượng đào tạo: 04 năm
Tổng số tín chỉ: 146
Yêu cầu tiếng Anh để ra trường: TOEIC 450

Email liên hệ: nhthuan@ctuet.edu.vn
Định hướng mục tiêu:
Chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật phần mềm có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỹ luật, đạo đức nghề nghiệp; nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kỹ thuật phần mềm, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội.
Sinh viên được cung cấp kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý, khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của kỹ thuật phần mềm vào thực tiễn. Có năng lực xây dựng các dự án phần mềm, có khả năng tham mưu tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn của một kỹ sư trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm.
Trang bị kiến thức cơ sở ngành về công nghệ thông tin và truyền thông: kiến thức toán, tư duy logic về lập trình, cơ sở dữ liệu, kiến trúc máy tính, hệ điều hành, trí tuệ nhân tạo, mạng máy tính, quy trình phát triển phần mềm, kiến trúc cơ sở phần mềm; làm nền tảng triển khai các dự án phần mềm, tạo tiền đề cho nghiên cứu các lĩnh vực chuyên ngành và học tập nâng cao.
Hiểu và đào sâu kiến thức chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu của xã hội về lĩnh vực kỹ thuật phần mềm.
Có khả năng thiết kế các hệ thống tính toán, các phần mềm có tính ứng dụng cao về ứng dụng và phát triển điện toán đám mây, lập trình nhúng và di động, xây dựng và phát triển phần mềm.
Khả năng phân tích, thiết kế, mô hình hóa, xây dựng, lập trình, vận hành các phần mềm chuyên dụng.
Thiết kế xây dựng và triển khai hệ quản trị nội dung số, các hệ thống thông tin trực tuyến trên web. Tổ chức thu thập, khai thác dữ liệu phục vụ các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh.
Có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ quản lý dự án công nghệ thông tin.
Có kiến thức tốt về an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, cơ sở hạ tầng phần mềm, tính kinh tế và phẩm mỹ trong thiết kế, tính bền vững trong vận hành   lâu dài.
Cơ hội nghề nghiệp:
Lập trình viên, phát triển phần mềm, chuyên viên kiểm định và thử nghiệm phần mềm, chuyên viên lập dự án, lên kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển phần mềm và các ứng dụng, phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì các phần mềm máy tính đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty,     trường học,...
Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng. Giảng viên các môn liên quan đến kỹ thuật phần mềm tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp...
Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài. Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống phần mềm hoặc làm việc tại bộ phận công nghệ thông tin.
Học thêm bằng đại học kỹ thuật thứ hai hoặc cao học Kỹ thuật phần mềm, Khoa học Máy tính, Công nghệ thông tin, Hệ thống Thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính…
* Ngành Khoa học dữ liệu
Thời lượng đào tạo: 04 năm
Tổng số tín chỉ: 140
Yêu cầu tiếng Anh để ra trường: TOEIC 450

Email liên hệ: dtnghia@ctuet.edu.vn
Định hướng mục tiêu:
Đào tạo kỹ sư khoa học dữ liệu có nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc về ngành khoa học dữ liệu, có khả năng vận dụng kiến thức đã học trong các lĩnh vực máy học, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn,....
Đào tạo kỹ sư khoa học dữ liệu có khả năng giải quyết vấn đề cao, kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt, biết sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành;   có kiến thức về hội nhập, khởi nghiệp, các kỹ năng mềm cần thiết, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm đối với bản thân và xã hội,…
Đào tạo kỹ sư khoa học dữ liệu có khả năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, tự nắm bắt các công nghệ mới và đủ năng lực học tiếp sau đại học trong và ngoài nước.
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo kỹ sư ngành khoa học dữ liệu, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức về:
Kiến thức và nhận thức rõ về tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm đối với bản thân và xã hội. Có phầm chất chính trị tốt, sống và làm việc tuân theo pháp luật của nhà nước Việt Nam.
Nền tảng kiến thức lý thuyết cơ bản vững chắc về quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn. Có khả năng giải quyết các bài toán trên tập dữ liệu lớn bằng các thuật toán hoặc sử dụng các công cụ tiên tiến hiện nay.
Kiến thức chuyên ngành sâu và rộng về khoa học dữ liệu và kỹ năng giải quyết vấn đề để phân tích, tối ưu và thiết kế các hệ thống thông tin lớn thông qua việc phân tích dữ liệu. Có khả năng thiết kế, phát triển và tích hợp các ứng dụng kỹ thuật liên quan đến phân tích dữ liệu lớn để giải quyết các vấn đề liên ngành về kỹ thuật, xã hội, chính trị và kinh tế.
Có kỹ năng phát triển, quản lý và vận hành các hệ thống xử lý dữ liệu, cũng như tiếp cận và áp dụng các mô hình xử lý dữ liệu tiên tiến trên thế giới. Sử dụng thành thạo các phần mềm, thư viện, ngôn ngữ lập trình vận dụng trong quá trình xử lý các loại dữ liệu khác nhau. Phát triển hệ thống phần mềm dựa trên sự hiểu biết đa dạng các loại dữ liệu.
Có các kỹ năng mềm cần thiết, kiến thức về hội nhập quốc tế và giải quyết vấn đề, đặc biệt vấn đề chuyên ngành khoa học dữ liệu. Tư duy sáng tạo, phương pháp làm việc khoa học, giao tiếp hiệu quả, báo cáo và thuyết trình ý tưởng chuyên môn bằng ngôn ngữ trong và ngoài nước.
Có khả năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, tự nắm bắt các công nghệ mới và đủ năng lực học tiếp sau đại học trong và ngoài nước.                                  Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo và trang bị kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý doanh nghiệp hiện nay để có thể làm các ứng dụng thực tế.
Cơ hội nghề nghiệp:
Sinh viên tốt nghiệp kỹ sư Khoa học dữ liệu có khả năng làm việc ở vị trí nghiên cứu và giảng dạy trong các trường đại học, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành Khoa học dữ liệu hoặc các ngành gần.
Kỹ sư Khoa học dữ liệu có khả năng làm việc tại cơ quan quản lý (Sở khoa học công nghệ, Sở Thông tin truyền thông,…) hoặc các trung tâm nghiên cứu, phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm công nghệ đặc biệt là công nghệ dữ liệu.
Kỹ sư Khoa học dữ liệu có khả năng làm việc tại các công ty trong và ngoài nước, đảm nhận nhiều vị trí như lập trình viên, chuyên viên phân tích dữ liệu, quản lý, hoạch định chính sách, tham mưu tham vấn.
5. Khoa Kỹ thuật xây dựng
* Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Thời lượng đào tạo: 04 năm
Tổng số tín chỉ: 144
Yêu cầu tiếng Anh để ra trường: TOEIC 450

Email liên hệ: lhoang@ctuet.edu.vn
Định hướng mục tiêu:
Đào tạo kỹ sư chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng có năng lực chuyên môn; có phẩm chất chính trị, có lòng yêu nước, yêu ngành nghề, có đạo đức nghề nghiệp với tư duy năng động, sáng tạo; có ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ để phục vụ ngành nghề.
Sinh viên được trang bị các kiến thức chuyên môn; có khả năng xử lý số liệu, phân tích, tổng hợp và đánh giá các vấn đề về công nghệ và kỹ thuật xây dựng công trình. Bên cạnh đó sinh viên vận dụng những kiến thức đã học để phân tích và xử lý các tình huống và các vấn đề về công nghệ trong nghề nghiệp. Sinh viên có khả năng triển khai quy trình công nghệ, thiết kế và thi công các công trình đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ kỹ thuật cao của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Khả năng áp dụng các kiến thức về toán học, khoa học ứng dụng để làm các tính toán kỹ thuật, giải quyết các bài toán kỹ thuật thường gặp trong công việc. Sinh viên có có kiến thức rộng về những vấn đề hiện nay cũng như tác động của các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Khả năng thiết kế, thi công công trình và triển khai các quy trình công nghệ kỹ thuật xây dựng đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội. Sinh viên có khả năng tiến hành các thí nghiệm, đo lường, vận hành thiết bị kỹ thuật, kiểm tra kết quả thí nghiệm, hiểu và phân tích số liệu trong các chuyên ngành xây dựng.
Có khả năng nhận diện, xác lập và giải quyết những vấn đề của công nghệ và kỹ thuật xây dựng. Khả năng làm việc trong các nhóm liên ngành. Khả năng giao tiếp hiệu quả. Sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong giao tiếp. Trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 450. Khả năng sử dụng các phương pháp, kỹ năng, công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành kỹ thuật xây dựng. Sử dụng được các phần mềm chuyên ngành như AutoCAD, SAP2000, ETABS, …hỗ trợ cho công tác thiết kế công trình.
Có khả năng tư duy sáng tạo, khả năng làm việc hiệu quả trong nhóm, trình bày và viết báo cáo rõ ràng. Có ý thức về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp kể cả trách nhiệm với người sử dụng lao động và trách nhiệm đối với xã hội. Nhận thức về sự quan trọng của sức khỏe và an toàn cho cộng đồng. Nhận thức về sự cần thiết và khả năng học tập suốt đời.
Cơ hội nghề nghiệp:
Vị trí có thể đảm nhận: kỹ sư thiết kế, kỹ sư tư vấn giám sát, nhân viên kỹ thuật, kỹ sư quản lý thi công, chỉ huy trưởng công trình, chuyên viên quản lý dự án.
              Có thể làm việc trong các doanh nghiệp thuộc công nghiệp xây dựng như các công ty tư vấn đầu tư và xây dựng, công ty tư vấn thiết kế, doanh nghiệp xây dựng, các công ty xây lắp, các tổ chức quản lý đầu tư xây dựng.

Làm việc ở các cơ sở nghiên cứu và quản lý khoa học công nghệ xây dựng ở các sở, ban, ngành, ngân hàng, kho bạc. Tham gia giảng dạy trong lĩnh vực xây dựng ở các trường đại học, cao đẳng.
* Ngành Quản lý xây dựng
Thời lượng đào tạo: 04 năm
Tổng số tín chỉ: 142
Yêu cầu tiếng Anh để ra trường: TOEIC 450

Email liên hệ: lhoang@ctuet.edu.vn


Định hướng mục tiêu:
Đào tạo kỹ sư Quản lý xây dựng có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, có lòng yêu nước, yêu ngành nghề; có ý chí lập thân, lập nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp, tư duy năng động, sáng tạo; có tinh thần trách nhiệm, tác phong văn minh, ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ để phục vụ ngành nghề.
Sinh viên được trang bị các kiến thức chuyên môn vững vàng, có khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong xây dựng, khả năng thiết kế, phân tích đánh giá và lựa chọn giải pháp kinh tế, kỹ thuật phù hợp cho dự án đầu tư xây dựng, khả năng quản lý dự án xây dựng nhằm tiến hành triển khai, tổ chức, quản lý từng giai đoạn hoặc toàn bộ giai đoạn của dự án xây dựng.
     Trang bị kiến thức cơ sở ngành về quản lý kinh tế và kỹ thuật xây dựng như: kiến thức cơ bản về toán, lý, hóa, thuật toán tối ưu, các phương pháp phân tích, các kiến thức cơ bản về kinh tế cũng như kỹ thuật thi công cần thiết cho Quản lý xây dựng làm nền tảng cho việc nghiên cứu những nhân tố quan trọng để điều hành, quản lý xây dựng hiệu quả.
     Cung cấp kiến thức chuyên ngành để sinh viên có đủ khả năng vận dụng vào thực tiễn. Có thể tổ chức quản lý, kiểm định giá, lập dự toán, vận hành công trình xây dựng và kiến thức về kỹ thuật thi công từ đó có thể quản lý hiệu quả chất lượng của công trình. Ngoài ra, còn cung cấp kiến thức về ứng dụng và phát triển các công cụ hỗ trợ trong quá trình quản lý.
     Có khả năng tổng hợp, đánh giá, phân tích vấn đề thuộc kiến thức ngành nghề, có khả năng trình bày và viết các báo cáo rõ ràng, chính xác. Có khả năng đọc hiểu và viết được tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh. Có khả năng sử dụng hiệu quả các công cụ và các công nghệ tiên tiến nhất để quản lý xây dựng hiệu quả. Có khả năng thiết lập các mục tiêu khả thi, lập kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế, giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý xây dựng.
     Có khả năng làm việc chuyên môn độc lập, vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng và thái độ xử lý các tình huống nghề nghiệp. Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc hiệu quả trong nhóm. Có khả năng sử dụng các phương tiện trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông để trao đổi, quản lý, điều hành. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và tiếp thu các thành tựu khoa học - kỹ thuật nhằm tự nâng cao trình độ và thích nghi với sự phát triển của xã hội.
Cơ hội nghề nghiệp:
     Kỹ thuật viên, tư vấn, thiết kế tại các Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng, Công ty tư vấn thiết kế, Doanh nghiệp xây dựng, cơ quan kiểm toán...
     Quản lý dự án, quản lý kỹ thuật - công nghệ, quản lý tài chính, quản lý chất lượng... trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản tại các sở, ban, ngành, ngân hàng,      kho bạc.
     Quản lý công trình xây dựng cho các công ty xây dựng, các chủ đầu tư công trình xây dựng.

6. Khoa Điện - Điện tử - Viễn thông
* Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
Thời lượng đào tạo: 04 năm
Tổng số tín chỉ: 145
Yêu cầu tiếng Anh để ra trường: TOEIC 450

Email liên hệ: vmthien@ctuet.edu.vn
Định hướng mục tiêu:
              Đào tạo Đào tạo kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, có lòng yêu nước, yêu ngành nghề; có ý chí lập thân, lập nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp với tư duy năng động, sáng tạo; có tinh thần trách nhiệm, tác phong văn minh, ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện sức khoẻ để phục vụ ngành nghề.
     Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ sở vững vàng, có khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật, có khả năng phát triển nghiên cứu về chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ kỹ thuật cao của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước…
     Có khả năng chủ động giải quyết công việc theo trình độ đào tạo, kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc thấp.
     Có khả năng giao tiếp và tham khảo các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh. Có thể sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng. Khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.
     Khả năng giám sát, phân tích và giải thích dữ liệu trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.
     Khả năng thiết kế một hệ thống, một thành phần, một quá trình trong lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử để đáp ứng các nhu cầu mong muốn với các ràng buộc thực tế.
Khả năng điều hành hoạt động hiệu quả trong các nhóm để hoàn thành mục đích chung.
Khả năng nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề trong dây chuyền kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.
Khả năng kiểm định, duy trì, bảo quản và khai thác hệ thống chuẩn đo lường về điện.
Có khả năng giao tiếp hiệu quả; khả năng viết báo cáo, khả năng trình bày, diễn đạt ý tưởng, hình ảnh, kỹ năng thuyết phục.
Có khả năng sử dụng các phương pháp, kỹ năng và công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành kỹ thuật chuyên ngành.

Cơ hội nghề nghiệp:
Làm việc trong các cơ quan nhà nước: Trung tâm khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp, điện lực, công ty truyền tải, Ban Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Khoa học và Công nghệ, Quản lý điện năng, viễn thông, đài truyền hình, công trình đô thị, phòng kinh tế hạ tầng, Trung tâm Kiểm định Đo lường chất lượng.
Làm việc trong các doanh nghiệp kỹ thuật: Công ty tư vấn - thiết kế, công ty xây lắp điện, công ty tư vấn - giám sát, công ty lĩnh vực xây lắp điện, thương mại, kỹ thuật.
Làm việc trong các nhà máy sản xuất: Nhà máy thức ăn chăn nuôi, chế biến thủy sản, nhà máy bao bì, nhà máy cơ khí, cơ điện, đóng tàu, nhà máy giấy, Nhà máy nhiệt, thủy điện. Các nhà máy sản xuất ôtô, linh kiện điện tử, xe gắn máy…, nhà máy sản xuất vật tư - thiết bị điện, công ty bảo trì điện.
Công tác trong lĩnh vực giáo dục - nghiên cứu khoa học: Các trường đại học, cao đẳng, các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường cao đẳng - trung cấp nghề; các cơ sở, trung tâm đào tạo nghề, các trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, kết nối doanh nghiệp, cộng đồng tạo môi trường thuận lợi, hệ sinh thái khởi nghiệp để ươm mầm ý tưởng, sàng lọc ý tưởng, bổ sung phát triển ý tưởng khởi nghiệp thành hoạt động khởi nghiệp, sản phẩm khởi nghiệp, khuyến khích việc sử dụng các sáng tạo xã hội để giải quyết vấn đề xã hội. Nhà trường đã ký kết hợp tác với 48 doanh nghiệp về việc tiếp nhận, sử dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp (có Danh sách đính kèm).    
Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên thành phố Cần Thơ tổ chức Ngày Hội Thanh niên Sáng tạo - Khởi nghiệp và Hội nhập năm 2019, thu hút hơn 1000 lượt sinh viên tham gia.
   
Trường đã cử 04 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng tập huấn về khởi nghiệp, đào tạo giảng viên nguồn công dân tích cực: ông Lê Hồng Tuyên, ông Nguyễn Hoàng Viện, ông Đường Hoàng Trung Hiếu, ông Trầm Vũ Kiệt.
   
Hội Sinh viên thành lập Câu lạc bộ Bản lĩnh sinh viên nhằm tạo môi trường sinh hoạt, rèn luyện, trang bị các kỹ năng cho sinh viên nhằm giúp sinh viên có thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết để sớm tiếp cận với các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng.
   
Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thường xuyên tiếp nhận đề xuất các phương án hỗ trợ từ khoa chuyên môn để định hướng cho các sinh viên có dự án khởi nghiệp.
   
Nhà trường hỗ trợ huấn luyện kỹ năng và một số vốn ban đầu cho 01 dự án của sinh viên Phan Hồng Mức, lớp Quản lý công nghiệp khóa 2, hiện tại đã cho ra thị trường vùng đồng bằng sông Cửu Long: đất sạch Nata chuyên dùng để trồng  hoa cảnh.
   
Dự án Bùn vi sinh của sinh viên Phan Hồng Mức đạt giải Nhì của Hội thi Sinh viên sáng tạo khởi nghiệp toàn quốc năm 2016.
   
Cán bộ giảng viên của Trường mở rộng kết nối doanh nghiệp để giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm luận văn tốt nghiệp. Các sản phẩm tốt nghiệp của sinh viên được các doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng, sáng tạo, góp phần tạo bước đầu cho sinh viên trải nghiệm với khởi nghiệp lập thân lập nghiệp.
   
Hiện tại, Trường giao Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phối hợp với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng để giúp sinh viên kết nối, tiếp cận với môi trường về nhu việc làm của xã hội, tìm kiếm được cơ hội việc làm tốt nhất phù hợp với chuyên môn.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây