Giới thiệu sYs https://www.youtube.com/watch?v=7eKr3MJKH8Q

sYs Introduction Video https://www.youtube.com/watch?v=Dqt3dKer0B0&t=55s

Không gian sYs https://goo.gl/maps/6V7ceUwjvSn
Tầm nhìn

Trở thành Cổng Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu Việt Nam cho Thanh niên với các giải pháp tích hợp ưu việt nhất

Sứ mệnh

  • Tập hợp, liên kết tất cả các nguồn lực đa dạng trong và ngoài nước để đẩy mạnh tốc độ hình thành Quốc gia khởi nghiệp
  • Thúc đẩy phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam
  • Đẩy mạnh sáng tạo trong thanh niên, hướng tới mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp trong năm 2020 và tạo ra các ý tưởng kinh doanh có giá trị cao cho kinh tế xã hội
  • Phát triển kho/ngân hàng ý tưởng kinh doanh
  • Tích hợp các nguồn lực trí tuệ và tài chính để nhanh chóng thương mại hóa các ý tưởng kinh doanh

Slogan

“Kiến tạo không giới hạn”

Đối tượng thụ hưởng

Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo với các ý tưởng và sáng kiến độc đáo

Thanh niên, sinh viên muốn khởi nghiệp sẽ được tư vấn, kết nối, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, xây dựng kĩ năng lập dự án; được cung cấp thông tin về môi trường kinh doanh và chính sách; đi thực tế cũng như giao lưu với các doanh nhân dày dạn kinh nghiệm

Doanh nhân trẻ tái khởi nghiệp với tinh thần đổi mới – tiên phong – hội nhập

Các doanh nhân trẻ sẽ được hỗ trợ, tư vấn, cập nhật tri thức và kĩ năng quản trị, quản lý thay đổi; các thông tin về hội nhập; xây dựng hệ sinh thái; liên kết chuỗi cung ứng, sản xuất; phát triển mạng lưới; được tham vấn chính sách và sở hữu trí tuệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo mạnh mẽ.

Thanh niên nông thôn khởi nghiệp với các dự án đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ cao

Thanh niên nông thôn khởi nghiệp cũng được tư vấn thành lập doanh nghiệp; học hỏi các mô hình sáng tạo; được hướng dẫn liên kết hợp tác, chuyển giao công nghệ; cung cấp thông tin về các chính sách, thị trường, kĩ năng quản trị; phát triển mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác; lập CLB Khởi nghiệp nông nghiệp cũng như được tư vấn, hỗ trợ vay vốn.

Vai trò, Nhiệm vụ

Được thành lập vào ngày 01/ 3/ 2017, trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp – tên tiếng Anh là Supporting center for Youth’ Startup (sYs) là đơn vị đầu tiên triển khai Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, Khởi sự Doanh nghiệp trên qui mô toàn quốc với Vai trò Tập hợp các Ý tưởng Sáng tạo và Hỗ trợ Hiện thực hóa các Ý tưởng thành hoạt động Kinh doanh đóng góp phát triển Kinh tế.

Với mô hình Dịch vụ Tích hợp dựa trên mạng lưới Vệ tinh sâu rộng trong và ngoài nước, sYs cung cấp các dịch vụ Miễn phí, các dịch vụ Kết nối với Vệ tinh và các dịch vụ được Thiết kế riêng cho từng Startup để đảm bảo mọi công đoạn của quá trình Khởi nghiệp được tối ưu và giảm thiểu rủi ro trong Khởi nghiệp vốn đã dấn thân vào mạo hiểm và chấp nhận rủi ro cao.

Hệ Sinh thái Khởi nghiệp Thanh niên của sYs được liên kết chặt chẽ từ các Cơ quan Chính sách đến hệ thống Đoàn, Hội, Hợp tác; từ các Câu lạc bộ Sinh viên đến các Vườn ươm; từ các Kiến thức Kinh doanh căn bản đến các Bài học Doanh nhân thực tiễn; từ các mầm non Kinh doanh đến các trường đại học; từ các Nhà Đầu tư Thiên thần đến các cơ chế hỗ trợ Tài chính lớn; từ các Chuyên gia đến các Cố vấn giàu kinh nghiệm; từ các Ý tưởng cuộc thi tới các Startup Tiêu biểu; từ Khởi nghiệp Nông nghiệp đến Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo; từ các kênh truyền thông truyền thống đến các kênh trực tuyến với các công nghệ hiện đại; từ các Doanh nhân các thế hệ trước đến thế hệ Doanh nhân tương lai;…đồng thời liên kết với các hệ sinh thái khởi nghiệp khác trong nước và quốc tế, tích hợp các nguồn lực trí tuệ, tài chính để nhanh chóng thương mại hóa các ý tưởng kinh doanh của thanh niên.

Với sự liên kết đa dạng này, sYs sẽ góp phần thúc đẩy phát triển Hệ sinh thái Khởi nghiệp Việt Nam, thúc đẩy và cải thiện Chất lượng Sáng tạo trong thanh niên, đẩy nhanh tốc độ hình thành Quốc Gia Khởi nghiệp, hướng tới mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam sẽ có 1 triệu doanh nghiệp hiệu quả với các ý tưởng kinh doanh có giá trị cao, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.